Website under construction – Soon to be (re)launched

UnderConstuction

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

Moet elke kmo online gaan? (column in Dutch)

De vraag ‘Moet elke KMO online gaan?’ klinkt retorisch maar is dat in feite niet. Als we de diverse promotionele campagnes van IT-bedrijven omtrent e-commerce mogen geloven, dient die vraag niet echt gesteld te worden. Het wordt vaak als een vanzelfsprekendheid naar voor geschoven dat de combinatie KMO en ICT gewoon betekent een eigen website hebben, hetgeen een eerder beperkte invulling is van ‘online gaan’. De vraag is niet zozeer of een KMO of zelfstandige online moeten gaan, maar wel hoe ze best online gaan en welke ICT ze best aanwenden in hun zaak. Men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen of een brasserie op de hoek werkelijk een volledig uitgebouwde website nodig heeft met onderliggend ‘content management systeem’? Of is het misschien niet efficiënter dat de betreffende brasserie in eerste instantie duidelijk aanwezig is op websites zoals ‘resto.be’?

We bevinden ons in economisch onzekere tijden. Dit geldt ook – of misschien nog meer – voor KMO’s en zelfstandigen. In deze context is het des te belangrijker dat kleine en middelgrote bedrijven ten eerste op een goede manier investeren in informatie- en communicatiemiddelen met de juiste leverancier(s) en ten tweede ze vervolgens deze middelen optimaal weten in te schakelen en te gebruiken. Wat betreft de keuze van de juiste ICT, is het echter niet altijd gemakkelijk om door de vele (ICT) bomen het bos nog te zien.  In dit complexe en snel veranderende technologische landschap is een neutrale partij en doorgeefluik zoals KMO-IT daarom meer dan welkom. Dit sluit ook aan bij de lancering van het eTIC charter, dat een opstap kan zijn om KMO’s te helpen in de keuze van IT-leverancier.

Wat betreft de ICT-benutting bij KMO’s, lijkt er niet direct een probleem als we enkel en alleen naar de verspreidingscijfers kijken. Bijna alle KMO’s beschikken over een computer met internetaansluiting volgens de laatste ICT-monitor, uitgebracht door de Studiedienst Vlaamse Regering begin dit jaar. Een belangrijke nuance is echter dat deze bevraging niet de grote groep van heel kleine bedrijven (met minder dan 5 werknemers) bevat, door het Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) in het Franstalige Gewest aangeduid als TPE of ‘Très Petites Entreprises’. De andere kleinere KMO’s (tussen 5 en 10 werknemers) maken wel deel uit van steekproef, maar zijn ondervertegenwoordigd. Nu, dit is alvast beter dan in de vele andere gezaghebbende surveys waarin de zogenaamde ‘micro-ondernemingen’ (i.e. minder dan 10 werknemers) helemaal niet vertegenwoordigd zijn. De officiële Europese statistische instantie EuroStat neemt ze bijvoorbeeld niet standaard op. Nochtans vormen deze micro-ondernemingen met ongeveer 92% van alle bedrijven mee de ruggengraat van de Vlaamse en Europese economie, zeker in economisch moeilijke tijden. Daarenboven is de achterstand op vlak van ICT ook daar vaak het grootst.

Maar als we ons toch verder baseren op de Vlaamse ICT monitor van 2011 dan blijkt bezit niet het echte probleem te zijn. Het kritische element situeert zich voornamelijk op niveau van inschakeling en gebruik van ICT technologieën en diensten. Zeker als we de Belgisch-Vlaamse definitie van KMO hanteren, zijnde tot 50 werknemers. Zo blijkt dat gemiddeld minder dan de helft van de medewerkers in Vlaamse KMO’s effectief gebruik maakt van de computer met internet voor zijn of haar werkzaamheden. We stellen ook vast dat de ICT in KMO’s in vergelijking met grotere ondernemingen substantieel minder ingeschakeld wordt voor elektronische gegevensuitwisseling binnen het bedrijf, om niet te spreken over meer gesofisticeerde vormen van automatisering (zoals RFID). Dit geldt ook voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met ICT-systemen buiten de onderneming. Eenzelfde patroon zien we trouwens in Wallonië in de meest recente AWT Baromètre TIC 2011. Vele KMO’s vragen zich ook af op welke manier de nieuwe vormen van online communicatie via sociale media (zoals Facebook en Twitter) hun klantenrelaties en rekrutering kunnen versterken en hoe ze tegelijkertijd de mogelijke risico’s hieromtrent kunnen vermijden.

Dit wil zeggen dat – net zoals voor het private gebruik – er ook voor het professionele ICT-gebruik een zogenaamde digitale kloof van de tweede orde bestaat. Deze problematiek kwam uitgebreid aan bod in een recent rapport ‘De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen’ van het Instituut Samenleving & Technologie (IST) verbonden aan het Vlaams Parlement. Deze vorm van digitale kloof verwijst naar mechanismen van sociaal-economische uitsluiting veroorzaakt door verschillen in gebruik en vaardigheden, in tegenstelling tot louter een analyse op basis van bezit. Terwijl het IST-rapport zich richt op de situatie bij burgers, zou het nuttig zijn om de notie van een digitale kloof van de tweede orde ook toe te passen op KMO’s, gegeven de hierboven geschetste cijfers. Dit betekent dat we meer aandacht moeten hebben voor de mate dat zaakvoerders van kleine en grotere KMO’s welbepaalde ICT ‘domesticeren’ (dit is ‘zich eigen maken’) alsook de digitale vaardigheden (of geletterdheid) die daarmee verband houden.

Om deze digitale kloof van de tweede orde bij ondernemingen aan te pakken mogen we echter niet vervallen in een aanpak waarbij alle KMO’s over één kam geschoren worden op vlak van ICT-gebruik en digitale vaardigheden. Dé KMO bestaat niet op dit vlak. Vroeger onderzoek toont aan dat men (zeker de kleine) KMO’s in de eerste plaats dient te differentiëren volgens de beroepsgroep en bedrijfssector. De bedrijfspraktijk en noden van bijvoorbeeld een zelfstandige verzekeringsagent zijn totaal anders dan die van een fruitteler of een taxibedrijf. Daarnaast dient men ook rekening te houden met het zogenaamde socio-professionele profiel van zaakvoerder zelf. Welke voorkennis heeft de bedrijfsleider op vlak van ICT en/of zijn er vertrouwenspersonen in zijn directe nabijheid waarop hij of zij beroep kan doen?

We kunnen daarom stellen dat de vraag niet is of KMO’s, micro-ondernemingen en zelfstandigen online moeten gaan, maar wel hoe ze best online gaan en op welke wijze ze ICT-middelen optimaal kunnen aanwenden in de dagelijkse praktijk hun zaak. Daarbij is een aanpak nodig die sector-specifiek is en die ook rekening houdt met digitale vaardigheden (e-skills) van de zaakvoerder zelf, in relatie tot de verschillende ICT mogelijkheden die bestaan. Om KMO’s in Vlaanderen maximaal te ondersteunen op dit vlak, speelt KMO-IT een vooraanstaande rol als onafhankelijk en centraal aanspreekpunt.

Verschenen in de KMO-IT Nieuwsbrief van oktober 2011

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Television in a digital era – Usage and policy issues

Special Issue announcement

Television in a digital era – Usage and policy issues
Jo Pierson, Joke Bauwens and David Geerts (eds.)
Telematics and Informatics – An interdisciplinary journal on the social impacts of new technologies
November 2011
ISSN 0736-5853

Elsevier published the Special Issue ‘Television in a digital era – Usage and policy issues ‘ (Guest Editors Jo Pierson, Joke Bauwens and David Geerts)
Volume 28 Issue 4 of ‘Telematics and Informatics’ Journal (Editor-in-Chief Jan Servaes)

Synopsis

In drawing and examining the social-cultural, industry and policy processes that accompany the digitization of television, this special issue aims to contribute to a multi-faceted understanding of the conditions and forces that cause the changes and orient the evolution of digital broadcasting. From the empirical evidence and observation presented in the articles we learn that change is never instant, but nevertheless from time to time rapid; that structures sometimes impede change, sometimes speed it up; that television still is television to many people, and at the same time breaks free from its traditional meaning. In dealing with all these juxtapositions this special issue aims to give an informed account of how social institutions, i.e. citizens, consumers, policymakers, industrialists and engineers, are dealing with television’s changes. Within a few decades this will be history, or at best, relevant source material for a historiography of digital television.

Contents

Introduction: Ready for use? An old medium in new times
(J. Bauwens, J. Pierson and D. Geerts)

The promises of iDTV: Between push marketing and consumer needs
(W. Van den Broeck, J. Bauwens and J. Pierson)

Acceptance and rejection of mobile TV among young adults: A case of college students in South Korea
(H. Lee, D. Kim, J. Ryu and S. Lee)

Video mediated social interaction between groups: System requirements and technology challenges
(D. Williams, M.F. Ursu, J. Meenowa, P. Cesar, I. Kegel and K. Bergström)

A Living Lab research approach for mobile TV
(D. Schuurman, K. De Moor, L. De Marez and T. Evens)

From high hopes to high deficit and back: A historic overview of Europe’s HDTV policy and reflections towards the future of HDTV
(N. Walravens and C. Pauwels)

The digital switchover as an information society initiative: The role of public policy in promoting access to digital ICTs
(M. Sourbati)

For more information on the book, follow this link.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Book announcement ‘New media technologies and user empowerment’

New Media Technologies and User Empowerment
Jo Pierson, Enid Mante-Meijer and Eugène Loos (eds.)
Peter Lang – International Academic Publishers
May 2011
ISBN 978-3-631-60031-3

Peter Lang published the book ‘New Media Technologies and User Empowerment’ (edited by Jo Pierson, Enid Mante-Meijer and Eugène Loos)
Volume 6 in ‘Participation in Broadband Society’ series (edited by Leopoldina Fortunati, Julian Gebhardt and Jane Vincent)

‘This collection provides numerous and refreshing insights into the claims about the ever more proactive role of users of information and communication technologies.  Through a variety of case studies, illustrating the array of theoretical frameworks available, the authors throw light upon the diverse ways in which users engage with innovations. From outlining the challenges of involving users in design, through appreciating the diverse origins and nature of user engagement with ICTs to critically commenting upon the constraints of the user experience, this book provides a welcome and useful contribution to the field.’ (Leslie Haddon – LSE London School of Economics and Political Sciences)

‘User-generated content, produsage, collective intelligence – these terms have come into their own in recent years, filled with detail as researchers explore the finer nuances of participative Web environments. This is a rich collection of such work, exploring the successes and failures of innovative online projects, and examining how they affect the rhetoric of user empowerment that surrounds Web 2.0. A very welcome addition to this field of research.’ (Axel Bruns – Author of Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage)

Synopsis

Recent developments in new media devices and applications have led to the rise of what have become known as ‘social media’, ‘Web 2.0’, ‘social computing’ or ‘participative web’. This shift in ICT, from unidirectional to conversational media of mass self-communication has lowered the technological thresholds for everyday users to cooperate for their own benefit, to participate in online environments and social network sites, to co-create business value and to become ‘produsers’ or ‘pro-ams’. At the same time, we see an evolution towards people-centred design and user-driven innovation in the design of new media technologies. This has created new opportunities and heightened expectations regarding user empowerment in different societal arenas.

However, the question remains to what extent users and communities interacting in an all-IP new media ecosystem are empowered (and not disempowered) to express their creativity and concerns in their social and cultural environment and to obtain a prominent role in the process of new media design and innovation. The book attempts to answer this question through a collection of chapters that scrutinise this issue. The different chapters focus on the way that social and economic opportunities and threats enable and/or constrain user empowerment.

This work consists of four major sections, each of which examines the (potential) empowerment/disempowerment of users in relation to new media technologies from a different angle. The chapters in the first section describe different theoretical perspectives on user roles and user involvement in the new media ecosystem, referring to interpretative, positivist and critical schools of thought. Based on these overall guiding frameworks, we then explore the leverage users have, both on content level and on technological level. This refers respectively to the second and third section of the book. In the fourth section different case studies are presented, each of which highlight how user empowerment manifests itself in different new media sectors and environments (such as publishing, the music industry and social networking sites).

The book is based on interdisciplinary research. It offers innovative insights based on state-of-the-art academic and industry-driven ICT user research in various European countries. This work will appeal to post-graduate students and researchers in the field of media and communication studies, social studies of technology, digital media marketing and other domains that investigate the mutual relationship between new media technologies and society.

Contents

Yves Punie: Introduction: New Media Technologies and User Empowerment. Is there a Happy Ending? – Enid Mante-Meijer/Eugène Loos: Innovation and the Role of Push and Pull – Valerie Frissen/Mijke Slot: The Return of the Bricoleur: Redefining Media Business – Serge Proulx/Lorna Heaton: Forms of User Contribution in Online Communities: Mechanisms of Mutual Recognition between Contributors – Aphra Kerr/Stefano De Paoli/Cristiano Storni: Rethinking the Role of Users in ICT Design: Reflections for the Internet – James Stewart/Laurence Claeys: Problems and Opportunities of Interdisciplinary Work Involving Users in Speculative Research for Innovation of Novel ICT Applications – Marinka Vangenck/Jo Pierson/Wendy Van den Broeck/Bram Lievens: User-Driven Innovation in the Case of Three-Dimensional Urban Environments – Mijke Slot: Web Roles Re-examined: Exploring User Roles in the Media Environment – Philip Ely/David Frohlich/Nicola Green: Uncertainty, Upheavals and Upgrades: Digital-DIY during Life-change – Eva K. Törnquist: In Search of Elks and Birds: Two Case Studies on the Creative Use of ICT in Sweden – Levente Szekely/Agnes Urban: Over the Innovators and Early Adopters: Incentives and Obstacles of Internet Usage – James Stewart/Richard Coyne/Penny Travlou/Mark Wright/Henrik Ekeus: The Memory Space and the Conference: Exploring Future Uses of Web2.0 and Mobile Internet through Design Interventions – Sanna Marttila/Kati Hyyppä/Kari-Hans Kommonen: Co-Design of a Software Toolkit for Media Practices: P2P-Fusion Case Study – Ike Picone: Mapping Users’ Motivations and Thresholds for Casually «Produsing» News – Stijn Bannier: The Musical Network 2.0 & 3.0 – Enid Mante-Meijer/Jo Pierson/Eugène Loos: Conclusion: Substantiating User Empowerment.

About the editors

Jo Pierson is Professor at the Vrije Universiteit Brussel – Department of Communication Studies / SMIT (Studies on Media, Information and Telecommunication)
Enid Mante-Meijer is emeritus Professor at Utrecht University – Utrecht School of Governance
Eugène Loos is Professor at the University of Amsterdam – Department of Communication Science / ASCoR (Amsterdam School of Communication Research).

For more information on the book, follow this link.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vacancy: PhD position on social media and privacy

SMITVacancy: Full Time PhD position, Free University of Brussels
(ref. IBBT/SMIT/Privacy)

The research centre IBBT-SMIT at the Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel) offers a full time PhD position in the field of Social Sciences, more in particular of Media and Communication Studies. The vacancy is open for a research position of 4 years, in order to realize a PhD on the use of social media and social networks sites, the reconfiguration of privacy practices and the social and technological consequences thereof. The position starts in January 2011, and is supervised by Prof. Jo Pierson.

Candidates are expected to show strong affinity with and interest in the domain of audience and user studies, social media technologies and media sociology, and are holder of a Masters degree in Social Sciences (Communication Studies, Sociology, …). Applications are to be sent electronically as soon as possible (at the latest by 14th January 2011) to Hans De Canck (Hans.De.Canck@vub.ac.be) and Prof. Jo Pierson (jo.pierson@vub.ac.be). When applying, a motivation and an elaborated vision on the theme under concern are expected to be included with the CV.

Contact information:
Hans De Canck
IBBT-SMIT
Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel)
Pleinlaan 9
B-1050 Brusssels
E-mail: Hans.De.Canck@vub.ac.be
Tel.: +32-(0)2-6291628

Prof. dr. J. Pierson
Dept. of Media and Communication Studies
Faculty of Arts and Philosophy
Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel)
Pleinlaan 2
B-1050 Brusssels
E-mail: jo.pierson@vub.ac.be
Tel.: +32-(0)2-6292412

Description of research theme:
We are witnessing the rapid growth of a new generation of participatory and collaborative network technologies that provide individuals with a platform for sophisticated online social interaction. Social networks today have hundreds of millions of users and are transforming our social and professional interactions and to some extent are shaping society itself. Gradually, society is discerning that this development not only brings strong benefits to the social and economic fabric, but also introduces new risks related to privacy violations. At this stage, these issues are often perceived as isolated incidents that most organizations do not take accountability for. Yet, the implications of social networking environments for individual users, communities, organizations and society at large will become much more evident and most likely more substantial if necessary precautions are not taken. Especially alarming is the massive responsibility that individuals incur with respect to managing privacy and security risks arising from the information collected and shared about their everyday life on social networking sites. This phenomenon is has been coined as the responsibilisation of individuals.

The main objective of the overall research project is to mitigate the responsibilisation of individuals who use or are affected by social networking services by making the underlying social networking infrastructures and the organizations that run them more accountable. In order to achieve this objective first an understanding of the target audience is required as well as forms of responsibilisation. This target audience includes users, communities and organizations in Flanders (Belgium). The plan is to develop solutions that facilitate better decision making with respect to the target groups’ privacy and security concerns, and that mitigate the risks, threats and concerns that currently are manifest in this domain.

The PhD research position at IBBT-SMIT (Vrije Universiteit Brussel) is part of this larger four-year interdisciplinary research project on security and privacy in online social networks, involving different Belgian universities and one American university. More in particular the doctoral research has a twofold perspective. On the one hand it wants to understand the practices and needs of users with regard to privacy issues within social network sites, mainly based on the use of qualitative and ethnographic methods. On the other hand it will focus on the critical design variables and tools for social software. For the latter a translation needs to be made from the user research findings to possible guidelines and requirements for future media en technological solutions.

Requirements:
A Master degree in Social Sciences, (Communication Studies, Sociology, …)
Good knowledge of Dutch (and English)
Strong affinity and/or interest in the domain of audience and user studies, social media technologies and media sociology
Good knowledge of user research methods
Good writing skills
To be flexible and to be able to cope with deadlines
Team player with strong social skills
Research experience is a plus.

We offer:
An interesting PhD research position (4 years) in a stimulating work environment
Enthusiastic and young co-workers and a pleasant environment
Day to day support and project guidance based on high quality standards
A place for personal involvement and input
Flexible working hours
Multiple social benefits
Salary in accordance with the job market.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

CfP IAMCR CP&T Istanbul 2011

International Association for Media and Communication Research (IAMCR)
Communication Policy & Technology section (CP&T)
Conference ‘Cities, Creativity, Connectivity’
Istanbul (Turkey) July 13-17, 2011

The Communication Policy and Technology section invites submissions for its open sessions at the IAMCR 2011 conference to be held in Istanbul (Turkey) from July 13-17. The IAMCR conference theme for 2011 is ‘Cities, Creativity, Connectivity’.

In the network society the media and telecommunication landscape of one-way broadcasting and two-way personal communication is transforming into a digitized, converged and interactive ecosystem, based on internet technologies and applications. This transformation has also driven the development of horizontal networks of interactive communication that connect local and global in chosen time. Castells labels this new form of socialized communication as ‘mass self-communication’, and sees it as a potential new medium for power and counter-power.

These changes in communication technologies co-evolve with fundamental transformations in cities and urban agglomerations, linked to globalisation and network infrastructures. In his theory of urbanism Castells characterises these transformation of cities in the network society on three bipolar axes. First – functionally speaking – the network society is organised around the opposition between the global and the local. Cities as communication systems are supposed to connect both. However, as these logics are conflicting, they disrupt cities from within when they attempt to respond to both, simultaneously. Second – in terms of meaning – our society is characterised by the opposing development of individuation and communalism. Because cities are big aggregates of individuals, forced to coexist, and communes are located in the metropolitan space, the divide between personality and communality brings intensified stress upon the social system of cities as communicative and institutionalising devices. Third – in terms of spatial form – the urbanised world is also caught up in a complex interplay between the ‘space of flows’ (i.e. hybrid space of separate geographical territories being linkup electronically in an interactive network) and the ‘space of places’ (i.e. physical space within the confines of geographical locality organizing experience and activity in everyday life). Hence urban environments do not disappear into the virtual networks, but are transformed in the interface between electronic communication and physical interaction.

The Call for Proposals by the IAMCR Communication Policy & Technology section takes this co-evolutionist perspective between cities and ICT as an entry point and metaphor for investigating and understanding the mutual shaping between society and communication technology. We invite papers that discuss policy concerns, regulatory developments, user practices, market trends and business strategies related to this kind of socio-technological co-evolution, framed within the overall conference theme of ‘Cities, Creativity, Connectivity’.

In addition to themes related to ICT and cities, we also invite papers and proposals for panels that address the following overall themes in relation to information and communication technologies and applications, from the perspective of policy, users/audiences and industry.

Themes

1. Privacy, surveillance and vulnerability

Mass self-communication and other forms of interaction via social media, mobile communication, internet-of-things technologies can give more autonomy to media users. At the same time the resulting amplified self-directed control over time, place and content of communication and interaction with many more people increases the chance of negative (but also positive) consequences and implies more responsibilities. This means that the vulnerability of people engaging in mass self-communication changes and possibly increases. This notion of ‘vulnerability’ refers to issues like privacy, surveillance, trust and security.

2. Creativity, innovation and users

Nowadays users are supposed to be in the driver’s seat of creative destruction – based on disruptive technologies – and of the co-creation of new media, content and technology. The lowering of thresholds for multi media content production, distribution, storage, retrieval and consumption is seen as an enabler for empowerment, especially in relation to do-it-yourself media and related craftsmanship. Various terms and concepts are used to classify the users depending on their involvement in technology innovation and content production (e.g. Nielsen 1-9-90 rule, produsers, lead users, pro-ams, co-creators, citizen journalists and warm experts). We invite papers that reflect upon, re-conceptualise and question current dominant visions and categorisations of users as innovators in the changing ICT landscape.

3. Connectivity, inclusion and media literacies

Connectivity deals with access (for instance, urban versus rural), but also with use and domestication. In the changing media environment of mass self-communication, new affordances of communication tools require a rethinking of digital exclusion-inclusion. The latter links in with the notion of digital literacy and skills, with different levels of capabilities, and with the way inclusion is (not) scripted into media technologies from a social shaping perspective. Finally we also invite papers that discuss connectivity in relation to different types of online and offline communities, in particular discussing the role of virtual social worlds and social network sites in human relations.

4. Copyright, -left and -riot

Digitalisation reverting cultural products to the immaterial and the internet facilitating total automation whereby digital products can be copied infinitely and distributed on a global scale are challenging the prevalent property regime in terms of cultural production fundamentally. Lobby organisations of the copyright industry are increasingly aggressive in their attempts to coerce users and fans back into the commodity exchange model and away from the prevalent gift economies online. Governments are being pressured into adopting legislation penalising copyright infringers and making ISPs liable for what occurs on their networks. Another strategy consists in collapsing piracy with filesharing and propagating a discourse that peer2peer networks and filesharing is per definition criminal and illegal. We invite papers that focus on discourses of copyright industries, innovative strategies of content producers, creative commons, audience research relating to downloading of digital copyright protected content, the consequences of state intervention for (online) privacy, or any other topic relating to the context set-out above.

Submission information

The CP&T section welcomes proposals for papers bearing on aforementioned and related issues by submitting an abstract (300 – 500 words). Abstracts should state the title as well as the methods or approaches used and introduce the empirical and theoretical material on which the paper is based. Besides the abstract title and text, each abstract must include title, author name(s), affiliation, institutional address and email address of (all) author(s).

The scholarly presentations of accepted submissions can take place in different types of sessions: Paper presentation sessions (i.e. 4-5 presenters with each around 12-15 minutes, requiring full paper submitted in time), High intensity sessions (i.e. 6-8 presenters with each around 5-7 minutes) or Poster sessions (i.e. presenting work individually through a poster).

Proposals for panels are also welcome. The proposal should have no more than five papers and needs to contain a framing text and the abstracts of all the papers. The framing text (max. 500 words excl. bio) contains the idea and goal of the full panel, how it fits in the CP&T section CfP, a listing of all paper titles with authors, and adding short bio-data of each individual author. It would also be recommended to suggest a panel chair and a discussant. The proposal framing text and the individual abstracts will be reviewed and based on this review we will accept, accept with revisions or decline the panel.

IAMCR accepts presentations in English, French and Spanish. However, it is requested that abstracts and panel proposals, if at all possible, be submitted in English. By rule, IAMCR does not permit submission of identical abstracts to more than one section/working group, and this policy is strictly enforced.

Submission of abstracts, panel proposals and (once accepted) full papers can only be done online through IAMCR Open Conference System (OCS) using the link to be found on the official Istanbul conference website. For more on the submission, registration, theme, location, etc., please go to http://iamcr2011istanbul.com or visit IAMCR at http://iamcr.org.

The deadlines are as follows:
February 8, 2011: Submission of abstracts (papers and panel proposals will be assessed by double blind review)
– March 25, 2011: Announcement of acceptances
– June 3, 2011: Full papers due (max. 7500 words), in order to ensure that authors’ names and papers’ titles are included in final conference program. There is no second round of reviewing for acceptance.
If a proposal is accepted, the presenter must also be registered for conference participation, in order to be included in the final program of the Section. A CP&T best paper award will be granted to one of the presenters, based on the full papers submitted in time.
Additional questions on the CP&T sessions at the IAMCR 2011 conference (e.g. on panels) may be addressed to Bart Cammaerts (B.Cammaerts[AT]lse.ac.uk) and Jo Pierson (jo.pierson[AT]vub.ac.be).

For general information on the CP&T section, you can contact:

Section Chair: Jo Pierson
Vrije Universiteit Brussel – Free University of Brussels
Studies on Media, Information and Telecommunication (SMIT)
Pleinlaan 2 – B-1050 Brussels, Belgium
e: jo.pierson[AT]vub.ac.be

Vice-Chair: Bart Cammaerts
London School of Economics
Department of Media and Communications (Media@LSE)
Houghton Street – WC2A 2AE London, UK
e: b.cammaerts[AT]lse.ac.uk

Vice-Chair: Maria Michalis
University of Westminster
Communication and Media Research Institute (CAMRI)
309 Regent Street – W1B 2UW London, UK
e: m.michalis[AT]westminster.ac.uk

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment